Automatizmusok 1. rész. Érdeklődők a web oldalunkról.

A következő 3 cikkben az online vállalatirányítási rendszer által nyújtott automatizmusokat vesszük sorra. Elsőként azt, hogyan lehet a rendszerbe automatikusan bevinni a web oldalunkról érkező érdeklődőket.

Érdeklődők a webről

Minden vállalati web oldalon van kapcsolat oldal, ahol rögtön el lehet küldeni egy érdeklődő üzenetet. A profibbaknál külön termékekről is lehet érdeklődni. Ezek nagyrész úgy működnek, hogy a web oldal fenntartója email-ben értesül az érdeklődésről. A kicsit komolyabb rendszereknél meg le lehet tölteni az érdeklődők listáját. De mennyivel egyszerűbb és hatékonyabb megoldás, ha az adatok rögtön az online vállalatirányítási rendszer bázisába kerülnek és ott elindítanak egy folyamatot.

Hogyan integráljuk a web oldalunkon szereplő érdeklődő űrlapot, a VállalatNavigátor online vállalatirányítási rendszer segítségével?

A VállalatNavigátor online vállalatirányítási rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy legeneráljunk egy HTML űrlapot, amit a web oldalunkba illesztve az adatok rögtön a rendszerbe kerülnek. Ezt az Érdeklődők menüpont, Eszközök paneljében (bal oldali hasábban található) az “Érdeklődő generáló form” linkre kattintva tudjuk megtenni.

A megjelenő képernyőn a következő paramétereket állíthatjuk be:

  • Automatikus email válasz: ha itt kiválasztunk egy email sablont, akkor az érdeklődő az adatok elküldése után kap egy visszaigazoló emailt a sablon szövegével
  • Rekord tulajdonos értesítése: ha ez a jelölőnégyzet be van kattintva, akkor a rekord tulajdonos (az üzemeltető, aki készítette az űrlapot) is kap egy értesítést email-ben
  • Visszatérő URL: itt kell megadni annak a web oldalnak a címét, amely az adatok elküldése után jelenik meg

A következő részben, azt kell kiválasztanunk, hogy a beviteli  űrlapban melyik mezők jelenjenek meg és a melyek legyenek módosítva a rekord létrehozásakor.

A megjelenő listából a jelölőnégyzetek segítségével lehet kiválasztani azokat a mezőket, amelyek megjelenek az űrlapban és/vagy kitöltésre kerülnek. A Megjelenik oszlopban található jelölőnégyzettel választhatóak ki azok a mezők, amelyek az űrlapban beviteli mezőként megjelennek. Ha az Érték oszlopban levő mezőt is kitöltjük, akkor a beírt érték fog alapértelmezetten megjelenni a beviteli mezőben. A Kitölt oszlopban található jelölőnégyzettel választhatóak ki azok a mezők, amelyek az űrlap elküldése után kitöltésre kerülnek, de nem jelennek meg az űrlapon. Ez például olyan esetekben hasznos, ha több web oldalunk is van, ahol ilyen érdeklődő űrlap megjelenik és tudni szeretnénk, hogy az adott rekord melyik oldalról lett létrehozva. Ilyen esetekben létre kell hozni egy új mezőt, amely a rekord származási helyét jelöli és a különböző űrlapok esetén különböző értékeket kell megadnunk. Az Érték oszlopban adhatjuk meg, hogy milyen értékkel legyen kitöltve a mező.

Ha kiválasztottuk a megjelenő és/vagy kitöltésre kerülő mezőket, akkor nincs más dolgunk, hogy rákattintunk a “Form generálása” gombra. A következő képernyőn megjelenő szöveg mezőből kimásolhatjuk az űrlapot létrehozó HTML kódot. Ugyanezt emailben is megkapjuk.

Az online vállalatirányítási rendszer űrlap használata

Az űrlap kódját kell elhelyezni a web oldalunkba. Ezt megtehetjük saját magunk is, vagy a web oldalunk készítője.
A művelet során a következőkre kell odafigyelni:

  • Ha az oldalon csak az űrlap szerepel, akkor a csatolt fájl teljes kódját fel kell használni az oldal forráskódjaként
  • Ha az űrlap csak része az oldalnak, akkor a forráskódból a formra vonatkozó részt kell átemelni, a HEAD részben található sorokat pedig át kell másolni a web oldalunk HEAD részébe
  • Az űrlap csinosítása során a HEAD részből a default.css rész elhagyható és saját stílus fájllal helyettesíthető. Az űrlap működését befolyásoló HTML elemek és azok paraméterei nem változtathatóak meg! Ez alól csak a class paraméter képez kivételt, ez szabadon megváltoztatható.

Megjegyzés: ugyanilyen űrlapot a kapcsolattartókra is tudunk generálni a Kapcsolattartók menüpontból.